Over de bedreigingen

EEN OPLOSSING VOOR EEN NIET BESTAAND PROBLEEMpetitie-button

Ondanks het vele goede werk wordt het GNR in zijn voortbestaan bedreigd. Volgens sommigen zou het Goois Natuurreservaat niet sterk genoeg zijn en zou het goed zijn als de taken overgenomen worden door een grotere organisatie. Daarbij wordt met name het Noordhollandse waterleidingbedrijf PWN genoemd. De besprekingen met het provinciaal waterleidingsbedrijf zijn al in volle gang. PWN heeft – zo is de redenering – ook een afdeling natuurbeheer en door het GNR daarin te laten opgaan, zou de toekomst van het Gooise natuurbeheer beter gewaarborgd zijn.
In de visie van de tegenstanders van zo’n overname wordt 83 jaar traditie, kennis en ervaring met het beheren van de unieke Gooise natuur verkwanseld en is er met het GNR helemaal niets aan de hand dat niet met degelijk management kan worden opgelost. Met het opgaan in een veel grotere provinciale organisatie zal de innige verbintenis van de burgers en donateurs met hun GNR aan kracht verliezen. Daardoor wordt het draagvlak ondergraven. Bovendien wijzen de tegenstanders op het negeren van de duizenden donateurs en op het vermoedelijk vervallen van de steun van de Postcodeloterij. Ook is het aannemelijk te verwachten dat er minder inkomsten zullen komen uit nalatenschappen en schenkingen als deze integratie vorm zal krijgen.

VGNR