Over het GNR

  petitie-button HET GNR – SINDS 1932 OP DE BRES VOOR DE GOOISCHE NATUUR!

Het Gooi is een paradijselijk gebied, waar de bijzondere natuur al eeuwenlang gerespecteerd wordt. Mensen wonen er graag, komen er graag op bezoek, genieten ervan, vooral van de uitgestrekte natuur. Maar nu wordt de organisatie die de Gooische natuur al 83 jaar beheert in haar zelfstandige voortbestaan bedreigd. Die organisatie is het Goois Natuurreservaat, dat in 1932  is opgericht om het natuurschoon van het Gooi ten eeuwigen dage in stand te houden. Daarmee trad dit GNR in de voetsporen van de erfgooiers die vanaf de 13de eeuw de gronden hadden bebouwd en verzorgd. Het GNR beheert circa 2.800 hectare grond, ongeveer 20 procent van het hele Gooi. In dat enorme gebied wordt de natuur beheerd, wordt gerecreëerd, wordt aan educatie gedaan; de vele verharde rijwielpaden zorgen voor natuurlijke verbindingen tussen de Gooise gemeenten. Die natuur is zeer gevarieerd, met bossen, plassen, heidevelden, grasland en landgoederen.

FANTASTISCH WERK
Het GNR doet al ruim 82 jaar zijn belangrijke werk voortreffelijk, met zo’n 30 mensen in vaste dienst en ruim 300 vrijwilligers.  Ook financieel staat de organisatie er dankzij deugdelijk beheer goed voor, De benodigde fondsen komen van projectbijdragen van de Postcodeloterij, donateurs en van de jaarlijkse bijdragen van de participanten. Dat zijn de provincie Noord-Holland, Amsterdam en de zes Gooise gemeenten. Die laatste partijen vormen ook het 17-koppige Algemeen bestuur van het GNR.
meer info: ga naar GNR

Overzichtskaarten GNR
N.b.: De grootte van onderstaande pdf-files vraagt even wat tijd om te laden.
Overzichtskaart GNR
Overzichtskaart GNR
klik op “weergeven in  Googlemaps