Over Vrienden van het GNR

Er is alle reden het GNR zelfstandig te laten voortbestaan. Het is de enige organisatie petitie-buttondie de verloedering en verkwanseling van de Gooische natuur effectief bestrijdt en weerstand kan bieden tegen de politieke waan van de dag. Het is de enige organisatie die een natuurlijke buffer tegen bebouwing in stand kan en moet houden. De Vrienden van het GNR willen het zelfstandige GNR behouden. Betrokken en actieve inwoners van het Gooi gaan met hun netwerk, kennis en daadkracht het GNR helpen en structureel versterken. In deze groep Vrienden van het GNR vinden we politici, zakenmensen, kunstenaars, wetenschappers en ondernemers uit onder andere de mediawereld die zich allemaal realiseren dat het nu of nooit is voor de Gooische natuur.

Het burgerinitiatief wil jaarlijks een substantieel bedrag van ongeveer €150.000 aan de exploitatie bijdragen maar wil ook zitting nemen in het bestuur van het GNR. Alleen zo kunnen de initiatiefnemers ook hun professionele bijdrage leveren aan de bestuurlijke kwaliteit van het GNR. Noem het maar een “burger-rentmeesterschap” waarmee de inwoners van het Gooi een kleine maar duidelijke stem krijgen in het voortbestaan van een zelfstandig Goois Natuurreservaat.

NB: “Vrienden van het GNR” heeft geen enkele relatie met “Vrienden van het Gooi”. Zij hebben zich in een klankbordgroep afgelopen augustus vooralsnog uitgesproken vóór het overgaan van de GNR organisatie naar PWN.

 

VGNR